Obchody Święta Wojska Polskiego pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego 

15 sierpnia pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Nowym Sączu odbyły się uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego. Uroczystość zgromadziła władze miasta, przedstawicieli władz wojewódzkich, służb mundurowych, a także Sądeczan. Wartę honorową tradycyjnie pełnili Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz wraz z funkcjonariuszami Straży Granicznej, a poczet sztandarowy wystawili sądeccy Harcerze. W uroczystości wzięło udział w sumie ponad 60 Strzelców z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. 

O szczególnej roli jaką pełni Wojsko Polskie w dzisiejszych czasach mówił Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. 

– Po raz kolejny spotykamy się aby uczcić moc oręża polskiego, nasza dumę i chwałę. Po raz kolejny patrzymy jak przez wiele wiele lat na wschód. Tam jest nasze zagrożenie. Doceniamy mundury, które dzisiaj tutaj reprezentują Strzelcy oraz Straż Graniczna – mówił Prezydent Ludomir Handzel. 

Uroczystość była okazją, aby delegacje władz miasta, władz wojewódzkich i przedstawicieli organizacji społecznych złożyły pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego symboliczne wiązanki kwiatów. 

Obecność Strzelców, wraz z Komendantem Głównym bryg. Sławomirem Szczerkowskim, to już tradycja, która jest przekazywana kolejnym pokoleniom uczniów w mundurach z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. To także wyraz szacunku i chwały dla Wojska Polskiego oraz przejaw patriotyzmu i dumy. 

Obchody od strony wokalnej uświetnili także członkowie Zespołu Regionalnego „Sądeczoki” z Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu.