Historia Wojska Polskiego na muralu 

Pamięć o ważnych dla naszego kraju wydarzeniach można kultywować na wiele różnych sposobów. Jednak obraz potrafi powiedzieć znacznie więcej o tym, co wydarzyło się kiedyś i miało wpływ na nasze życie obecnie. 29 listopada na placu Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbyło się odsłonięcie kolejnego muralu autorstwa znanego artysty Mgr Morsa. Jego tytuł to „Związek Strzelecki w historii Wojska Polskiego”.