Ślubowanie Strzelców i osłonięcie pamiątkowego muralu

Dwustu strzelców z pierwszego rocznika Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków złożyło uroczyste ślubowanie na placu przed nowosądecką szkołą. Podczas wydarzenia odbyło się również symboliczne odsłonięcie muralu pn. „Rola podhalańczyków na muralu w Nowym Sączu”. Dowódcą uroczystości był starszy inspektor ZS Bartłomiej Luberda, a wśród uczestników byli rodzice, bliscy i przyjaciele młodych strzelców. 

PLUTON WSPARCIA REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Podczas ostatniej zbiórki zebrało się ponad 60 osób chętnych dołączeniu do nas. Bardzo wszystkim dziękujemy za taką Podczas ostatnich zajęć zrealizowaliśmy: Zajęcia zapoznawcze Test sprawności fizycznej Musztra indywidualna i zespołowa …