Ślubowanie Strzelców i osłonięcie pamiątkowego muralu

Dwustu strzelców z pierwszego rocznika Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków złożyło uroczyste ślubowanie na placu przed nowosądecką szkołą. Podczas wydarzenia odbyło się również symboliczne odsłonięcie muralu pn. „Rola podhalańczyków na muralu w Nowym Sączu”. Dowódcą uroczystości był starszy inspektor ZS Bartłomiej Luberda, a wśród uczestników byli rodzice, bliscy i przyjaciele młodych strzelców. 

To było szczególne wydarzenie zarówno dla społeczności szkolnej, jak i dla całej Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz. Grupa dwustu strzelców młodego rocznika złożyła uroczyste ślubowanie przed dyrektorem szkoły i jednocześnie komendantem głównym Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW bryg. Sławomirem Szczerkowskim. 

– Jestem tak bardzo dumny, że aż trudno wyrazić to słowami. Jestem wielkim szczęściarzem, że mogę pracować z tak wyjątkową młodzieżą i tak wspaniałą kadrą pedagogiczną – podkreślał w swoim przemówieniu bryg. Sławomir Szczerkowski, który nawiązał także do szczególnej roli decyzji o założeniu klas mundurowych, podjętej wiele lat temu przez ówczesną dyrektor szkoły Antoninę Dzikowską.

Dyrektor Sławomir Szczerkowski przekazał także ważną informację o tym, że dzień przed uroczystością ślubowania strzelców, Minister Obrony Narodowej nadał szesnastu szkołom z klasami mundurowymi tytuł KLASA WOJSKOWA ROKU 2022. Jedną z wyróżnionych placówek jest właśnie Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków. Przy tej okazji dyrektor skierował swoje podziękowania za wsparcie rozwoju szkoły do władz miasta, które w imieniu prezydenta Ludomira Handzla reprezentowała wiceprezydent Magdalena Majka.

Uroczystość była okazją także do odsłonięcia nowego muralu pn. „rola podhalańczyków na muralu w Nowym Sączu”, który powstał w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej: „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Wykonawcą tego wyjątkowego dzieła był Mariusz Brodowski, czyli znany jako Mgr Mors artysta malarz, twórca murali, społecznik, animator i edukator, któremu towarzyszyli jego współpracownicy. 

Przysięgę strzelecką tradycyjnie swoją obecnością uświetniła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej pod dyrekcją ppłk SG Leszka Mieczkowskiego. Tamburmajorem był starszy chorąży sztabowy Wacław Wacławiak. Nie zabrakło również Kompanii Reprezentacyjnej Straży Granicznej pod dowództwem kpt. SG Krzysztofa Nawary oraz Kompanii Reprezentacyjnej Związku Strzeleckiego „Strzelec” pod dowództwem sekcyjnego Marka Wójcika. 

W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście, a wśród nich między innymi: przedstawiciele Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP – ppłk Marcin Samburski i ppłk Jakub Maciejewski, poseł RP Anna Paluch, wiceprezydent miasta Nowego Sączą Magdalena Majka, wiceprzewodniczący Rady Miasta Nowego Sącza Tadeusz Gajdosz i Artur Czernecki, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu st. bryg. Paweł Motyka, zastępca Karpackiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Marek Marcisz, Komendant Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu ppłk Henryk Kiełbasa, Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu nadkom. Waldemar Górowski, przedstawiciel dowódcy 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej mjr Jan Rosiek, Dyrektor Regionalny Lasów Państwowych w Krakowie Paweł Szczygieł, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie delegatura w Nowym Sączu Sebastian Bielak, wieloletni dowódca Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz bryg. ZS Gabriela Wil-Szczerkowska, Prezes Związku Sybiraków w Nowym Sączu Kazimierz Korczyński, Prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir Antonina Dzikowska, Prezes Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jarosław Iwaniec, przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Tomasz Białkowski i Sławomir Salamon, Mariusz Brodowski „MGR MORS” wraz z artystami, którzy współtworzyli mural, Iwona Orzechowska, koordynator projektu „Rola Podhalańczyków w walce o niepodległość na muralu w Nowym Sączu”.

fot. Magdalena Tomasiak