bryg. Sławomir Szczerkowski
Komendant ZS Strzelec OSW
Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz


Zastępcy dowódcy jednostki do spraw logistycznych:

St. Chor. ZS Romuald Sawicki
Sierż. ZS Marcin Laciuga


Kadra do spraw szkolenia i nadzoru nad plutonami w ZS nr 2 im Sybiraków w Nowym Sączu

Insp. ZS Mariusz Witowsk

St.Chor. ZS Marta Pierzga

St Insp. ZS Bartłomiej Luberda

St.Sierż. Anna PorębaDowódca plutonu rozpoznawczego:

Chor. ZS Jarosław Mikołajczyk

Koordynator do spraw programu Paszport Ministerstwa Obrony Narodowej:

Insp. ZS Piotr Szczerkowski

Dowódca pododdziału Gorlice:

Plut. ZS Krzysztof Mrozek

Szef wydziału informacji i promocji:

Sierż. ZS Radosław Repetowski