Jednostka Strzelecka 2006 Nowy Sącz realizuje obecnie kilka projektów współfinansowanych ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej. Pozwala to na dalszy rozwój i osiąganie ważnych celów szkoleniowych, edukacyjnych, w tym proobronnych wśród młodzieży strzeleckiej uczęszczającej do Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. Wśród prowadzonych działań projektowych nie brakuje również tych, dzięki którym lokalna społeczność może nadal kultywować pamięć o roli Podhalańczyków w walce o niepodległość.

Poniżej prezentujemy realizowane obecnie projekty.


Obóz sportowo-obronny dla klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu im. Sybiraków

Celem projektu jest doskonalenie umiejętności obronnych, w tym także możliwości fizycznych uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu.

Rola Podhalańczyków w walce o niepodległość na muralu w Nowym Sączu

Projekt jest przykładem nowoczesnego promowania naszej historii, a szczególnie ważnej roli Podhalańczyków w walce o niepodległość.