Projekt pn. „Rola Podhalańczyków w walce o niepodległość na muralu w Nowym Sączu” został zrealizowany jako zadanie publiczne w ramach dofinansowania przekazanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Wysokość środków przekazanych przez Ministerstwo to 43000 zł, przy udziale własnym Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW wynoszącym 5500 zł. Procedura odbyła się na podstawie Otwartego Konkursu Ofert nr 08/2022/WD/DEKiD.

Projekt jest przykładem nowoczesnego promowania naszej historii, a szczególnie ważnej roli Podhalańczyków w walce o niepodległość. Ma to ogromne znaczenie w Nowym Sączu, gdzie tradycje związane z Podhalańczykami są niezwykle żywe i mają swoje społeczne znaczenie.

Sam mural został stworzony przez znanego w całej Polsce artystę Mgr MORSA wraz z jego współpracownikami i pojawił się na jednej ze ścian Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Symboliczne odsłonięcie muralu odbyło się podczas uroczystej przysięgi dwustu strzelców z pierwszego rocznika szkoły. Więcej informacji TUTAJ.