Związek Strzelecki „Strzelec” OSW zrealizował projekt pn. „Obóz sportowo-obronny dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków”. Zadanie publiczne zostało dofinansowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej kwotą 65000 zł, przy wkładzie finansowym Związku w wysokości 9692,50 zł oraz wkładzie osobowym wynoszącym 15600 zł. Uzyskanie dofinansowania było możliwe poprzez udział w Otwartym Konkursie Ofert nr 07/2022/WD/DEKiD.

Obóz sportowo-obronny odbył się w trzech turach: 5-9 września, 9-13 września, 13-17 września. W każdej wzięło udział pięćdziesięciu uczestników z klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2, natomiast miejscem realizacji zadań wynikających z projektu był Ośrodek Sportów Wodnych AWF w Znamirowicach.

Głównym celem projektu było doskonalenie umiejętności obronnych, w tym także możliwości fizycznych uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu. To działania, które wpisują w szerszy plan szkoleniowy Strzelców, który poprzez wysiłek i aktywność fizyczną ma przybliżyć młodych ludzi do idei służby w mundurze, a także stworzyć warunki do dalszego rozwoju fizycznego i intelektualnego.