Historia Wojska Polskiego na muralu 

Pamięć o ważnych dla naszego kraju wydarzeniach można kultywować na wiele różnych sposobów. Jednak obraz potrafi powiedzieć znacznie więcej o tym, co wydarzyło się kiedyś i miało wpływ na nasze życie obecnie. 29 listopada na placu Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbyło się odsłonięcie kolejnego muralu autorstwa znanego artysty Mgr Morsa. Jego tytuł to „Związek Strzelecki w historii Wojska Polskiego”. 

Dyrektor szkoły i Komendant Główny Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW nie kryje dumy z cyklu murali, które zdobią teraz budynek nazywanej przez mieszkańców szkoły Sybiraków. Sławomir Szczerkowski podkreśla, że jest to trochę inna forma przypominania o ważnych faktach z naszej historii.

– Takie obrazy już z daleka przyciągają uwagę i skłaniają do refleksji nad historią naszej ojczyzny. Inaczej czyta się o tym w książkach w szkole, a inaczej poznaje się te często tragiczne wydarzenia, kiedy sami zaczynamy się tym interesować i szukać informacji na ten temat. Tak jest właśnie z naszym kolejnym muralem, który pokazuje jak ważną rolę w historii Wojska Polskiego odegrali Strzelcy – mówi dyrektor Sławomir Szczerkowski. – Mamy teraz pewną całość przekazu, który rozpoczął mural z Podhalańczykami, potem udało się stworzyć mural pt. „Matki Sybiraczki”, a teraz ten z akcentem strzeleckim. Wszystko to również efekt bardzo dobrej współpracy z Mariuszem Brodowskim, czyli Mgr Morsem, który wniósł bardzo wiele swojej artystycznej wizji do treści, które teraz przekazujemy wszystkim mijającym naszą szkołę w drodze do pracy czy na zakupy – dodaje. 

Ostatni z murali powstał również w ramach programu Ministerstwa Obrony Narodowej pn. „Mur, ale historia Wojska Polskiego”. Głównym założeniem programu, poprzez przygotowane dofinansowania, było stworzenie możliwości do realizacji działań patriotyczno-edukacyjnych, w tym tworzenia murali o tematyce związanej z Wojskiej Polskim. W te działania bardzo dobrze wpisał się Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków, na którego budynku powstały aż trzy patriotyczne murale, związane jednocześnie z samą działalnością szkoły.