„To dla Was, Bezimienne, Polskie Matki”

W dniach 5-7 czerwca w Nowym Sączu odbędzie się XIII Krajowy Zjazd Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń Noszących Imiona Upamiętniające Zesłańców Sybiru. Mottem całego zjazdu będą słowa z wiersza Mariana Jonkajtysa: „To dla Was, Bezimienne, Polskie Matki”.

Wydarzenie zainauguruje spotkanie w sądeckim Ratuszu, które odbędzie się w środę 5 czerwca o godz. 11:00.

Program spotkania: 

11:00 Rozpoczęcie wydarzenia / powitanie gości 

  • Wystąpienia władz miasta i zaproszonych gości 
  • Wręczenie Odznak Honorowych za zasługi Związku Sybiraków w Nowym Sączu
  • Prelekcja dr Piotra Popławskiego z Muzeum Pamięci Sybiru w Białymstoku
  • Prelekcja o historii Nowego Sącza dr Łukasza Połomskiego, prezes Sądeckiego Sztetla
  • Pamiątkowe zdjęcie przed sądeckim Ratuszem