Ruszył pierwszy etap projektu szkoleniowego dla Strzelców z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków

15 września Związek Strzelecki „Strzelec” Organizacja Społeczno-Wychowawcza zakończył etap organizacyjno-przygotowawczy dotyczący zadania pn. „Zwiększenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu szkolenia strzeleckiego dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu”.

W ramach pierwszego etapu wykonano działania mające na celu promocję oferty zadania publicznego, zarezerwowano strzelnicę i określono terminy zajęć. Rozesłano zapytania i dokonano wyboru zleceniobiorcy usługi transportowej oraz usługi cateringowej. Została skompletowana kadra wraz z opiekunami. Przygotowany został także harmonogram wyjazdów oraz zakończona została rekrutacja uczestników spośród klas mundurowych Zespołu Szkól nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.