Absolwenci z certyfikatami 5. edycji „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”

W ramach Dnia Otwartego w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie certyfikatów w ramach 5. edycji „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych”. Gratulacje absolwentom w imieniu Ministra Obrony Narodowej przekazał płk. Marcin Żal – szef Zamiejscowego Ośrodka Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. Podczas wydarzenia dyrektor szkoły Sławomir Szczerkowski oraz Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych w Krakowie podpisali również porozumienie o współpracy.

W uroczystości absolwentom Zespołu Szkół nr 2 towarzyszyli zaproszeni goście, a wśród nich między innymi Poseł RP Patryk Wicher, wiceprezydent Nowego Sącza Magdalena Majka, której towarzyszyła dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sączą, a także przedstawiciele służb mundurowych: płk. Marcin Siudziński, dowódca 11. Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Krakowie, ppłk. Henryk Kiełbasa, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Nowym Sączu, insp. dr Krzysztof Dymura, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, ppłk. SG Tomasz Wójs, przedstawiciel Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu gen. SG Stanisława Laciugi, mjr Jan Rosiek, dowódca 114. Batalionu Lekkiej Piechoty w Limanowej i kpt. Bartosz Grzesło, przedstawiciel dowódcy 16. Batalionu Powietrzno-Desantowego w Krakowie. W wydarzeniu wzięła udział także Antonina Dzikowska, prezes Stowarzyszenia Pamięci Zesłanych na Sybir.

Szczególne słowa podziękowania wraz z gratulacjami do absolwentów skierował dyrektor Sławomir Szczerkowski, który podkreślił, że pożegnanie absolwentów zawsze jest trudne, ale też daje poczucie satysfakcji i dumy, jak wiele udało się zrobić i osiągnąć w ciągu kilku lat edukacji w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków.

Płk. Marcin Żal dziękując dyrekcji szkoły i Strzelcom z klas mundurowych za szczególną postawę i przykład do naśladowania dla innych, zwrócił również uwagę, że nowosądecka szkoła posiada najwyższy, bo około 70-procentowy odsetek uczniów, którzy planują kontynuować swoją przygodę z mundurem także poprzez skróconą służbę przygotowawczą dla absolwentów klas mundurowych.

Ważną częścią uroczystości było również podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Krakowie oraz Zespołem Szkolenia nr 2 im. Sybiraków. Porozumienie podpisali: Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalnych Lasów Państwowych w Krakowie oraz Sławomir Szczerkowski, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

Podpisane porozumienie, to kontynuacja już prowadzonej współpracy, której jednym z elementów jest wsparcie nowosądeckich Strzelców w akcjach sprzątania okolicznych lasów i dbanie o obszary przyrodnicze.

Dowódcą uroczystości wręczenia certyfikatów 5. edycji „Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych” był mł. chor. Radosław Repetowski.

fot. Ola Kołodziej