Zespół Szkół nr 2 i Strzelcy podczas Sądeckich Targów Edukacyjnych

Po kilkuletniej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19, do kalendarza wydarzeń dla uczniów powróciły Sądeckie Targi Edukacyjne. Była to okazja, aby zaprezentować pełną ofertę kształcenia Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, w tym również klas mundurowych, w których szkolą się sądeccy Strzelcy. Targi odbyły się w hali sportowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Nadbrzeżnej.

Otwierając wydarzenie, Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel podkreślił, że Sądeckie Targi Edukacyjne to miejsce, gdzie młodzi ludzie, kończący ósme klasy, mają okazję zdobyć jeszcze więcej informacji na temat możliwości dalszego kształcenia w sądeckich szkołach. Jednocześnie podkreślił, że podjęta przez młodzież decyzja jest niezwykle ważna, bo często kształtuje kolejne lata edukacji, a czasem nawet całe życie.

Warto podkreślić, że Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków pełnił również funkcję komisarza wydarzenia, przyczyniając się do sprawnego przebiegu organizacji Targów. Uczniowie szkoły, jak zawsze wyróżniali się nie tylko zaangażowaniem i dyscypliną, ale również umiejętnościami. W ramach przygotowanego stanowiska można było uzyskać szczegółowe informacje na temat wszystkich klas działających w budynku przy Królowej Jadwigi 29, w tym klas:

  • mundurowych,
  • ratownictwa medycznego,
  • integracyjnej,
  • biologiczno-chemicznej,
  • Technikum Organizacji Turystyki,
  • Branżowych Oddziałów Wojskowych.

Dodatkowo, Strzelcy reprezentujący szkołę, przygotowali stanowisko z prezentacją uzbrojenia i sprzętu, a także wirtualną strzelnicę, gdzie niemal każdy mógł sprawdzić swoją celność w ramach przygotowanych zadań strzelniczych. W hali sportowej MOSiR odbyły się również pokazy musztry, przygotowane przez uczniów należących do Kompanii Reprezentacyjnej Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz.

Sławomir Szczerkowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 2, podkreślił szczególną ofertę dotyczącą Branżowych Oddziałów Wojskowych, które rozpoczynają działalność od nowego roku szkolnego. Pozwolą one na kształcenie specjalistów wielu branż, którzy po zakończeniu edukacji będą mogli zasilić szeregi różnych rodzajów służb mundurowych.