Szkolenia pierwszych plutonów Oddziałów Przygotowania Wojskowego

W Niedzicy rozpoczęło się szkolenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego w ramach działań edukacyjnych, realizowanych pod patronatem Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej. To drugi etap szkolenia unitarnego, podczas którego uczniowie pierwszych klas z Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu będą zdobywać nowe umiejętności. 

Jak podkreśla Komendant ZS Strzelec bryg. Sławomir Szczerkowski, to bardzo intensywny czas, kiedy uczniowie z Oddziałów Przygotowania Wojskowego zdobywają podstawową wiedzę oraz umiejętności, które teraz pozwolą im na dalszych rozwój edukacyjny, a kiedyś także na zdobywanie kolejnych szczebli rozwoju zawodowego w służbach mundurowych. 

– To dla tych młodych ludzi dopiero początek, ale dzięki temu, co wydarzy się teraz, niebawem otworzą się dla nich nowe możliwości rozwoju osobistego klasach mundurowych – mówi komendant Szczerkowski. – Główne bloki szkoleniowe obejmują terenoznawstwo, szkolenie przeciwchemiczne, pierwszą pomoc, a także bronioznawstwo. Do ważnych elementów szkolenia należą również regulaminy, musztra, która jest wizytówką sądeckich Strzelców oraz taktyka – dodaje. 

Pobyt w Niedzicy i szkolenie unitarne klas pierwszych to okazja do poprawienia swojej kondycji fizycznej, ale także czas zdobywania konkretnej wiedzy, która jest równie ważna jak sprawność nowych Strzelców. Oba elementy zawsze idą w parze podczas szkoleń przygotowanych dla uczniów klas mundurowych Zespołu Szkół nr w 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu. Dzięki temu młodzi Strzelcy osiągają w kolejnych latach znaczące sukcesy na arenie ogólnopolskiej, godnie reprezentując swoją szkołę, Jednostkę Strzelecką 2006 Nowy Sącz oraz swoje miasto.