Odebrali certyfikaty od gen. Artura Dębczaka

W piątek 30 kwietnia w Zespole Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji ukończenia nauki absolwentów III edycji Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Certyfikaty absolwentom w imieniu Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka wręczył gen. bryg. Artur Dębczak, dyrektor Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej, któremu towarzyszył dyrektor szkoły oraz Komendant Główny ZS bryg. Sławomir Szczerkowski. Certyfikaty odebrało w sumie 64 kadetów, uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków. Szczególne wyróżnienie otrzymał kadet Mateusz Łukasik za wysokie wyniki w szkoleniu oraz wzorową postawę. Gratulacje osobiście przekazał gen. Artur Dębczak. Także dwoje kadetów: Agnieszka Kmiecik i Krystian Stasianek zostali wyróżnieni przez Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie – płk Marcina Żala. 

Spotkanie było również okazją podpisania umowy proobronnej, która potwierdza partnerstwo pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej i Związkiem Strzeleckim „Strzelec” OSW w celu m.in. wspólnego działania na rzecz obronności, a także upowszechniania wiedzy obronnej i umiejętności ważnych dla bezpieczeństwa państwa polskiego.– To szczególny dzień przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy, bardzo ważny dla tegorocznych absolwentów, wręczenie certyfikatów ukończenia klas mundurowych, i tak naprawdę długiego i na pewno niełatwego szkolenia, opartego na programach wojskowych, który realizują żołnierze i kandydaci do służby. Myślę, że warto pogratulować tym młodym ludziom, którzy włożyli dużo serca i wiele wysiłku w to, żeby osiągnąć cel. Certyfikat ten daje wam możliwość przystąpienia do skróconej służby przygotowawczej – podkreślił gen. Artur Dębczak. – Szczególne podziękowania dla szkoły. Nie przez przypadek dzisiejsza uroczystość odbywa się w Nowym Sączu. Panie dyrektorze – gratulacje! Szkoła należy do jednej z najlepszych, prowadzących programy szkolenia wojskowego i to jest godne podkreślenia. Tak jak powiedziałem, zawsze będę starał się, abyście te warunki do działania mieli jak najlepsze – dodał dyrektor Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej.

– Drugi powód naszego dzisiejszego spotkania, myślę że nie mniej ważny, wskazujący nową drogę jaką w Ministerstwie Obrony Narodowej przyjęliśmy w zakresie szkolenia młodzieży, szkolenia kadetów, to umowa proobronna. To dopiero trzecia umowa jaką zawieramy – mówił gen. Dębczak, podkreślają, że jest ona bardzo obszerna, ale gwarantuje najwyższą jakość szkolenia. – Te organizacje, z którymi podpisujemy taką umowę nie są przypadkowe i posiadają te umiejętności i wiedzę, i robią to według najwyższych standardów – tak podpisanie umowy proobronnej ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą skomentował gen. Artur Dębczak.

Gratulacje i podziękowania dla absolwentów przekazał również dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków i jednocześnie Komendant Główny ZS bryg. Sławomir Szczerkowski. 

– Jestem z Was tak bardzo dumny, że nie zdajecie sobie sprawy jak bardzo. Kiedy przygotowywaliśmy uroczystość, nie wiadomo było czy nam się to uda. Wysyłałem do Was różne informacje, także takie, że być może to wręczenie będzie musiało się odbyć w innej formie. Telefony od rodziców, które miałem, potwierdzały, że każdy z Was chce się spotkać jeszcze raz w takim gronie. Dziękuję Państwu, że jesteście dzisiaj z tą młodzieżą i że to wy drodzy kadeci jesteście dzisiaj najważniejsi. Za to dla was wielkie brawa – mówił Sławomir Szczerkowski. 

Komendant podziękował także za bardzo dobrą współpracę z Biurem ds. Programu Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej na czele z gen. Arturem Dębczakiem, Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Krakowie, a także z Wojskową Komendą Uzupełnień w Nowym Sączu. Słowa podziękowania Sławomir Szczerkowski skierował również do władz miasta Nowego Sącza, które w tym dniu reprezentowały: przewodnicząca Rady Miasta Nowego Sącza Iwona Mularczyk oraz dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Małgorzata Belska.

– Pani dyrektor, bardzo dziękuję za wszystkie formy przychylności dla naszej szkoły. Dziękuję za to, że wspólnie piszemy wnioski, także po to, aby wziąć udział w kolejnym etapie certyfikacji. Dziękuję również za to, że miasto decyduje się na inwestycje. Na Pani ręce składam podziękowania dla Pana Prezydenta, Pani Wiceprezydent i wszystkich, którzy wspierają naszą szkołę.

Tuż po zakończonej uroczystości gen. Artur Dębczak wpisał się do księgi pamiątkowej Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, a także spotkał się z absolwentami III edycji programu Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. 

W uroczystości wzięli także udział: ppłk Piotr Ciapka, dowódca 16. Batalionu Powietrznodesantowego w Krakowie, ppłk Henryk Kiełbasa, Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Nowym Sączu, mł insp. dr Krzysztof Dymura, Komendant Miejski Policji w Nowym Sączu, płk Renata Obrzud, Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym, Sączu, Adam Skwarło, dyrektor Delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, Tomasz Białkowski z zarządu głównego WOPR, a także Agnieszka Dudczyk, przewodnicząca Szkolnej Rady Rodziców oraz członek rady – Małgorzata Repetowska. 


fot. Magdalena Tomasiak