Współpraca w obszarze bezpieczeństwa. Porozumienie podpisane!

Zespół Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu podpisał porozumienie o współpracy z Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron”. Nowosądecką szkołę reprezentował dyrektor i jednocześnie komendant ZS bryg. Sławomir Szczerkowski, natomiast w imieniu krakowskiej uczelni podpis złożył prorektor dr Zbigniew Kuźniar. Celem podjętej współpracy jest stworzenie przestrzeni umożliwiającej wymianę doświadczeń z obszaru bezpieczeństwa pomiędzy środowiskiem akademickim oraz szkolnym. Będzie ona skupiać się nie tylko na podnoszeniu poziomu kształcenia zarówno wśród uczniów, jak i studentów, ale także na rozwoju kadry naukowej i dydaktycznej. Jednym z ważniejszych elementów wspólnych działań będzie również popularyzacja szeroko pojętej problematyki bezpieczeństwa.

– Jestem pewien, że nasi Strzelcy jak i uczniowie klas technikum oraz klas branżowych z wielkim zaangażowaniem będą pomagać poszerzać temat dotyczący bezpieczeństwa – podkreśla Komendant ZS Strzelec OSW i dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków, Sławomir Szczerkowski. – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” nie bez powodu zwróciła się do nas z chęcią współpracy. Wiedzą jakie mamy osiągnięcia, i że zawsze działamy na sto procent.

fot.: www.apeiron.edu