Plutony rozpoznawczy i wsparcia ponownie w akcji!

Za nami kolejne planowe działania ćwiczebne plutonów rozpoznawczego i wsparcia, które odbyły się w rejonie starej strzelnicy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej. Zajęcia poprowadzili chor. Mikołajczyk i plut. Jawor.

Zwiadowcom plutonu rozpoznawczego został przedstawiony scenariusz taktyczny, w którym głównymi zagadnieniami szkoleniowymi było rozpoznanie terenu i obiektów oraz praca na posterunku obserwacyjnym. Zadanie było znacznie utrudnione w stosunku do ostatnich zajęć z powodu przebywającego w rejonie zajęć plutonu wsparcia. Ten ostatni realizował swoje zagadnienia szkoleniowe, występując przy okazji w roli pozornego przeciwnika, który opanował teren. 

Pluton wsparcia w czasie działań realizował także zadania dotyczące pracy z bronią, taktycznych sposobów pokonywania terenu indywidualnie, w parach, sekcjami oraz prowadził krótkie patrole. Była to okazja do ćwiczenia sygnałów dowodzenia, poruszania się w szyku marszowym i pokonywania miejsc niebezpiecznych.