O edukacji obronnej młodzieży we Wrocławiu

W dniach 9-10 stycznia w 4. Regionalnej Bazie Logistycznej we Wrocławiu odbyło się IX Ogólnopolskie Forum „Edukacja Obronna Młodzieży”. Związek Strzelecki „Strzelec” Organizację Społeczno-Wychowawczą reprezentował dyrektor Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu i Komendant Główny ZS bryg. Sławomir Szczerkowski. 

Podczas wydarzenia poruszane były tematy fukcjonowania praktycznego oraz proceduralnego oddziałów przygotowania wojskowego, ich tworzenia i prowadzenia od strony organizacyjnej. Uczestnikom zostały przedstawione także projekty rozporządzeń Ministra Obrony Narodowej, odnoszące się do tego typu oddziałów. 

W ramach Forum pojawił się również nowosądecki akcent. Podczas jednego ze spotkań wyświetlona została została prezentacje podsumowująca zwycięski udział Strzelców z Zespołu Szkół nr 2 w V Centralnym Zlocie Klas Mundurowych w Żaganiu.

Przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej zaprezentowali także planowane kierunki kształcenia dla nauczycieli i inne formy szkoleniowe na rok 2020. Ważnym elementem Forum była też dyskusja i wyjaśnienie wszystkich watpliwości dotyczących prowadzenia oraz tworzenia oddziałów przygotowania wojskowego. Uczestnicy mogli w tym czasie zgłaszać swoje uwagi i opinie na omawiane tematy. 

Zuzanna Malarz
fot. Facebook Sławomir Szczerkowski