Wygrali konkurs i pojechali do Parlamentu Europejskiego!

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w tym uczniowie klas mundurowych, po raz trzeci zostali finalistami międzynarodowego konkursu wiedzy o Unii Europejskiej EUROSCOLA. Wygrywając edycję 2018 w nagrodę zostali zaproszeni do wzięcia udziału w młodzieżowych obradach Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, które miały miejsce 5 grudnia.

Do konkursu uczniów przygotowywali nauczyciele: Dorota Pietruszka, Ewa Cepiga-Salabura i Tomasz Homoncik. Było on podzielony był na dwa etapy. Pierwszy z nich to quiz internetowy o Unii Europejskiej, w którym należało udzielić w jak najkrótszym czasie prawidłowych odpowiedzi na 30 pytań. Drugi etap obejmował zadanie kreatywne, które musiało być wykonane w formie filmu, fotoreportażu, eseju lub memu.

Wygrana w konkursie otworzyła uczniom Zespołu Szkół nr 2 drogę do Parlamentu Europejskiego, a wyjazd do Strasburga był w całości finansowany przez tą instytucję. W zorganizowanej 5 grudnia młodzieżowej sesji wzięło udział około 500 uczniów z całej Europy, którzy obok pracy nad obecnymi problemami Unii Europejskiej i roli młodych w ich rozwiązywaniu, mieli również okazję porozmawiać on-line z grecką europosłanką Ewą Kaili. Przedstawiła ona wizję przyszłości Unii w oparciu o możliwości oferowane przez nowe technologie i media społecznościowe.

Problemy, nad którymi wspólnie pracowała europejska młodzież to m.in. ochrona środowiska i odnawialne źródła energii, problemy młodzieży z uzależnieniami, prawa człowieka i bezpieczeństwo w Europie, problemy migracyjne i możliwości zatrudnienia młodzieży w Unii Europejskiej.

EUROSCOLA to program Parlamentu Europejskiego utworzony w 1990 roku, który umożliwia uczniom szkół ponadgimnazjalnych otrzymanie dofinansowania na wyjazd do siedziby Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. W ramach programu odbywa się 20 sesji rocznie, w których uczestniczy około 10 000 uczniów z całej Unii Europejskiej.

Euroscola umożliwia uczniom odwiedzenie Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i zapoznanie się z jego pracą. Spotkanie trwa jeden dzień, podczas którego młodzi ludzie uczestniczą w symulowanych posiedzeniach komisji parlamentarnych, a następnie obradują podczas posiedzenia plenarnego.

W ramach spotkania inauguracyjnego każda klasa proszona jest o wygłoszenie prezentacji na temat swojej szkoły i miasta w języku innym niż język ojczysty. Następnie podczas posiedzeń komisji członkowie każdej klasy zostają przydzieleni do pięciu grup, w których odbywają się debaty, przy czym każdy uczeń może być członkiem tylko jednej z nich. Podział na grupy odbywa się jeszcze przed wyjazdem do Strasburga tak, aby każdy uczestnik mógł odpowiednio przygotować się do dyskusji.

Ponieważ członkowie poszczególnych grup pochodzą z różnych krajów, niezwykle ważna jest umiejętność komunikowania się w językach obcych. Debaty zwykle odbywają się w języku angielskim lub francuskim.