2. miejsce Strzelców z Nowego Sącza w programie „Paszport”

Wysokim drugim miejscem Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz zakończyli kolejny rok szkoleniowy w ramach organizowanego przez Biuro do Spraw Proobronnych programu „Paszport”. Spotkanie podsumowujące współpracę organizacji proobronnych odbyło się 7 grudnia na terenie 10. Warszawskiego Pułku Samochodowego w Warszawie.

– W styczniu tego roku cieszyliśmy się z przyznanego nam certyfikatu „Paszport 2018”, a już teraz możemy pokazać kolejne potwierdzenie naszych wysokich umiejętności, czyli certyfikat z edycji 2019 programu „Paszport – mówi z satysfakcją Komendant ZS bryg. Sławomir Szczerkowski.

– Wzięliśmy udział w cyklu szkoleń wojskowych, kursach specjalistycznych oraz obozach szkoleniowych i pokazaliśmy niesamowity charakter, zajmując w całej edycji programu znakomite drugie miejsce spośród wszystkich dziewiętnastu organizacji proobronnych. To dla mnie wielka duma i zaszczyt, ale też ogromna mobilizacja do dalszego rozwoju i pracy nad tym, co jeszcze możemy poprawić – dodaje komendant.

Szczególnym wyróżnieniem dla Strzelców z nowosądeckiej jednostki był udział w największych w tym roku ćwiczeniach Wojska Polskiego pod kryptonimem „Dragon-19”, w których wzięło udział ok. 18 tysięcy żołnierzy i 2,5 tysiąca jednostek sprzętu wojskowego. Było to również jedno z najważniejszych wydarzeń o charakterze szkoleniowym na tzw. wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Najważniejszym celem programu „Paszport 2019” było osiągnięcie właściwego dla Sił Zbrojnych RP poziomu wyszkolenia komponentów organizacji proobronnych (KOP), jako kontynuacji założeń programu „Paszport 2017” i „Paszport 2018”, przygotowanie plutonów KOP do współpracy z jednostkami SZ RP w określonych obszarach zadań bojowych, a także do współpracy z organami państwowymi w warunkach zagrożeń militarnych i niemilitarnych. Ostatnia edycja programu to także forma przygotowania kandydatów do zawodowej i terytorialnej służby wojskowej.

fot. www.bdsp.wp.mil.pl (st. chor. sztab. Piotr Nowak)