Młodzieżowa wymiana Erasmus+ w Bułgarii

Uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu, w tym przedstawiciele klas mundurowych, wzięli udział w międzynarodowej wymianie młodzieży Erasmus+ w Bułgarii. Oprócz grupy z Nowego Sącza w programie uczestniczyli również przedstawiciele Bułgarii, Cypru, Włoch, Węgier, Francji, Turcji i Litwy.

Podczas odbywającej się w mieście Veliko Tarnovo wymiany prowadzone były liczne dyskusje, a każdy dzień był poświęcony innej tematyce. Wśród najciekawszych zagadnień pojawiły się m.in. budowanie grupy i zajęcia integracyjne, inteligencja emocjonalna i rozwiązywanie konfliktów, komunikacja werbalna i niewerbalna oraz radzenie sobie ze stresem.

Podczas ponad tygodniowego pobytu uczestnicy rozwijali także swoje kompetencje językowe, a wszystkie wykłady i zajęcia z trenerami odbywały się w języku angielskim. Był również czas na organizację wieczorów narodowych, podczas których należało zaprezentować swój kraj, kulturę, tradycję oraz kuchnię, a także na zwiedzanie lokalnych atrakcji, w tym miasta Veliko Tarnovo i twierdzy Carewec.

Zuzanna Malarz, Agnieszka Kmiecik