Dziękujemy za otwarte serca Sądeczan

Ponad 150 Strzelców i 10 tys. chorągiewek nagrobnych wydanych podczas odbywającej się 1 listopada zbiórki funduszy na odnowę miejsc pamięci narodowej na terenie miasta. Tak zakończyła kolejna edycja akcji „Chorągiewka”, organizowanej co roku przez Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych w Nowym Sączu.

Jak podkreśla komendant Sławomir Szczerkowski, Sądeczanie po raz kolejny potwierdzili, że mają wielkie serca i wrażliwość na kwestie związane z miejscami pamięci narodowej.

– Zainteresowanie było ogromne, a już o godz. 16:00 nie mieliśmy ani jednej chorągiewki. Strzelcy wydawali je wszystkim tym, którzy wsparli akcję „Chorągiewka”, a co istotne takich osób z roku na rok zdecydowanie przybywa – podkreśla Komendant Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW i dodaje, że zebrane na sądeckich cmentarzach środki zostały przekazane na wsparcie społecznego komitetu odnowy miejsc pamięci narodowej przy Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Osób Represjonowanych w Nowym Sączu.

fot. Paulina Stafińska