Pierwszy w Polsce pomnik ks. Gurgacza i asysta honorowa Strzelców

11 października w Łabowej odbyła się uroczystość odsłonięcia pierwszego w Polsce pomnika ks. Władysława Gurgacza, jezuity i kapelana oddziału „Żandarmeria” Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz gminy, kombatanci, parlamentarzyści oraz delegaci lokalnych samorządów. Asystę honorową zapewniła Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej oraz Kompania Reprezentacyjna Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW pod dowództwem sierż. Bartłomieja Wójciaka. Patronat nad uroczystością objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Po krótkim powitaniu wszystkich zebranych i odśpiewaniu hymnu narodowego wraz z podniesieniem flagi państwowej, głos zabrała gospodarz uroczystości wójt gminy Łabowa Marta Słaby. 

– Dzisiejszy dzień jest niezwykły. Na ten dzień nasza gmina czekała z niecierpliwością. Czekali również wiele lat niezłomni żołnierze oddziału „Żandarmeria”. Bohaterowie polskiej podziemnej armii niepodległościowej. Tej dziejowej sprawiedliwości doczekali niestety tylko nieliczni. Z nich wśród nas są już tylko pojedynczy naoczni świadkowie tej tragicznej walki z komunistycznym reżimem – mówiła Marta Słaby. – Podkreślam z całą odpowiedzialnością że upamiętnienie wielkiego duchownego ks. Władysława Gurgacza w tym właśnie miejscu jest przejawem dziejowej sprawiedliwości, dowodem na to, że choćby największe siły walczyły z prawdą historyczną, to i tak ta sprawiedliwość musi osiągnąć swoje urzeczywistnienie. Dlatego powstał ten pomnik. Tak oddajemy hołd niezłomnemu kapłanowi, ale też wszystkim naszym wielkim rodakom, którzy swoja bohaterską postawą przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodważalnej niepodległości. 

Następnie zostały złożone podziękowania osobom wspierającym to dzieło oraz nastąpiło odczytanie uroczystego dyplomu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i listów okolicznościowych, w tym od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosława Szarka. Została też przedstawiona biografia ks. Władysława Gurgacza przez Jerzego Basiagę, prezesa fundacji „Osądź mnie Boże”.

Po zakończeniu przemówień nastąpiło uroczyste odsłonięcie pomnika przez krewnych ks. Władysława Gurgacza, wójt gminy Łabowa i przedstawicieli kombatantów, a także jego poświęcenie. Następnie Kompania Reprezentacyjna Straży Granicznej wykonała salwę honorową, po której złożone zostały wieńce pod pomnikiem. 

Całą uroczystość została zakończona odegraniem przez Orkiestrę Reprezentacyjną Straży Granicznej pieśni legionowych i uroczystym wymarszem Kompani Reprezentacyjnej Strzelców i Straży Granicznej oraz wyprowadzeniem pocztów sztandarowych.

Zuzanna Malarz
fot. Maciej Kwiatkowski