17 września – dwie ważne rocznice!

To data szczególnie dla nas ważna, upamiętniająca agresję ZSRR na Polskę. 17 września to również Światowy Dzień Sybiraka, który w Nowym Sączu jest obchodzony w sposób wyjątkowy, a szczególną aktywnością podczas tego wydarzenia wykazali się uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków oraz Strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz. 

Warta honorowa Strzelców z Jednostki 2006 Nowy Sącz

Uroczyste obchody rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, celebrowana w kościele św. Kazimierza przez ks. prałata Stanisława Czachora. W Eucharystii wzięła udział kompania reprezentacyjna Jednostki Strzeleckiej 2006 Nowy Sącz wraz z komendantem Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW i dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków Sławomirem Szczerkowskim. Nie zabrakło również pocztów sztandarowych reprezentujących służby mundurowe oraz nowosądeckie szkoły. 

Dalszy ciąg uroczystości odbył się pod pomnikiem Sybiraków przy ul. Kraszewskiego, przy którym wartę honorową tradycyjnie pełnili Strzelcy, a hołd Sybirakom oddali również uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu. Był jednocześnie dzień obchodów 30-lecia Związku Sybiraków oddziału Nowy Sącz. Dlatego szczególnego znaczenia nabierają wzruszające słowa, które do wszystkich zgromadzonych skierował prezes Związku Kazimierz Korczyński, przypominając tragiczny los zesłanych na Sybir.

– Przewożeni byli w stłoczonych wagonach, gdzie w jednym było nawet siedemdziesiąt osób. Ludzie nie mieli możliwości nawet położyć się. A zabrano wszystkich: starców, obłożnie chorych, niemowlęta, kobiety w ciąży, a podróż trwała około miesiąca. Ludzie w tych wagonach umierali, ale również rodziły się małe dzieci – mówił Kazimierz Korczyński dodając, że osoby zmarłe z zimna, chorób czy głodu wyrzucano na przystankach w śnieg. W sposób szczególny podkreślił rolę Matek Sybiraczek, które niejednokrotnie poświęcając swoje życie ratowały życie swoich dzieci. Prezes Korczyński poprosił o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.

Obchody zakończone zostały złożeniem wiązanek kwiatów przez parlamentarzystów, przedstawicieli władz miasta, delegacje służb mundurowych, organizacji kombatanckich, a także przez dyrekcję Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Sączu.

Agnieszka Kmiecik 
fot. Krzysztof Witowski