Szkolenie unitarne przyszłych Strzelców

W okresie letnim młode roczniki kandydujące do Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej przechodzą szkolenie unitarne, odbywające się w Schronisku Pod Durbaszką. Za nami już pierwszy termin szkolenia dla klasy desantowo-szturmowej, a teraz czas na „unitarkę” dla klasy o kierunku Straż Graniczna. 

Szkolenie potocznie nazywane „unitarką” polega na zapoznaniu Strzelców z podstawowymi zagadnieniami, które z czasem będą przez nich poszerzane. Kandydaci spędzają na terenie schroniska dziesięć dni i w tym czasie biorą udział zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych. 

Na początku sprawdzana jest również sprawność fizyczna, którą przez cały okres „unitarki” Strzelcy starają się poprawić. Nabyta przez nich wiedza jest również sprawdzana w formie odbywającego się na samym końcu obozu testu.

Agnieszka Kmiecik
fot. Maciej Kwiatkowski